آخرین مطالب:  

مطالب برچسب: ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه

ادامه عملیات ارتش ترکیه در الباب سوریه

اؤیرنجی سسی: نیروهای ارتش ترکیه در ادامه عملیات سپر فرات به مبارزه خود با گروه تروریستی داعش ادامه می‌دهد.