آخرین مطالب:  

مطالب دسته: چندرسانه‌ای

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در تهران + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر تهران با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و...

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در اردبیل + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر اردبیل با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و ارمنستان...

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در اورمیه + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر اورمیه با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و...

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در تبریز + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر تبریز با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و...

تصاویری از جنایات گروه‌های تروریستی کرد در سولدوز

اؤیرنجی سسی: امروز ۳۸ سال از جنایات گروه‌های تروریستی کرد در شهر سولدوز می‌گذرد.

دیوار نویسی گسترده در حمایت از زندانیان سیاسی آزربایجان در اورمیه + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان در شهر اورمیه، در حمایت از زندانیان سیاسی تورک آزربایجان به نشانه اعتراض دیوار نویسی کردند.

دیوار نویستی گسترده در شهر تبریز + تصاویر

اؤیرنجی سسی: گروهی از فعالین آزربایجانی با دیوار نویسی گسترده در تبریز نسبت به انکار هویتی خود اعتراض کردند.