آخرین مطالب:  

مطالب دسته: چندرسانه‌ای

دیوارنویسی در شهر اردبیل در اعتراض به انتخابات + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان در شهر اردبیل در اعتراض به سیاست‌های تبعیضی رژیم جمهوری اسلامی دیوارنویسی کردند.

پوستر ۱۹ اردیبهشت روز دانشجوی آزربایجان

پوستر ۱۹ اردیبهشت روز دانشجوی آزربایجان

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در تهران + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر تهران با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و...

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در اردبیل + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر اردبیل با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و ارمنستان...

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در اورمیه + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر اورمیه با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و...

دیوار نویسی و اعتراض به ادعای دروغین ارامنه در تبریز + تصاویر

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان و مردم شهر تبریز با دیوار نویسی و نصب پوسترهایی اعتراض خود نسبت به ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و حمایت های جمهوری اسلامی از گروه تروریستی داشناکسیون و...

تصاویری از جنایات گروه‌های تروریستی کرد در سولدوز

اؤیرنجی سسی: امروز ۳۸ سال از جنایات گروه‌های تروریستی کرد در شهر سولدوز می‌گذرد.