آخرین مطالب:  

مطالب دسته: بیانیه

بیانیه دانشجویان دانشگاه‌های غرب آذربایجان در خصوص صدور مجوز برگزاری ادعای دروغین نسل‌کشی ارامنه در تهران

اؤیرنجی سسی: بیانیه دانشجویان دانشگاه‌های غرب آذربایجان در خصوص صدور مجوز برگزاری ادعای دروغین نسل‌کشی ارامنه در تهران

بیانیه مشترک انجمن اسلامی دانشجویان تورک دانشگاه‌های تهران و قم

در خصوص صدور مجوز از سوی دولت ایران برای راهپیمایی ارمنی‌ها علیه ملت مسلمان تورک

اؤیرنجی سسی: بیانیه مشترک انجمن اسلامی دانشجویان تورک دانشگاه‌های تهران و قم در خصوص صدور مجوز از سوی دولت ایران برای راهپیمایی ارمنی‌ها علیه ملت مسلمان تورک و خواستار آزادی روحانی مبارز حجت‌الاسلام عظیمی قدیم

بیانیه فعالین حرکت ملی آزربایجان در خصوص تجمع ۲۴ آوریل هواداران داشناکسیون در تهران

اؤیرنجی سسی: فعالین حرکت ملی آزربایجان با صدور بیانیه‌ای نسبت ادعای دروغین نسل کشی ارامنه و تجمع ۲۴ آوریل آنان، واکنش نشان دادند.

بیانیه فعالین حرکت ملی آزربایجان در خصوص خیمه شب بازی خیابانی با لباس تروریستهای پ ک ک در اورمیه

ملت تورک آزربایجان فعالین حرکت ملی آزربایجان مدیران مطبوعات و رسانه های جمعی مسئولین سیاسی و امنیتی استان آزربایجان  

بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی در رابطه با تحرکات عناصر فاشیست در تبریز و تهران

ملت شریف آزربایجان

بیانیه جمعی از فعالین در خصوص تحرکات احتمالی هواداران تروریسم در غرب آزربابجان

ملت شریف آزربایجان همان‌گونه که اطلاع دارید، مزدوران امپریالیسم جهانی در قالب گروه‌های تروریستی پ.ک.ک – پ.ی.د – داعش برای پیشبرد پروژه‌های خاورمیانه جدید از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند.

بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی در خصوص افشا جریان خزنده ضد اخلاقی درحرکت ملی

اؤیرنجی سسی: تاریخ جنبش‌های سیاسی، مملو از تخریب، تهدید، تطمیع، انحراف، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی است که حاکمان و سران هرم قدرت علیه مبارزان طراحی و اجرا می‌کنند.