خانه / بیانیه

بیانیه

بیانیه جمعی از فعالین در خصوص تحرکات احتمالی هواداران تروریسم در غرب آزربابجان

sample

ملت شریف آزربایجان همان‌گونه که اطلاع دارید، مزدوران امپریالیسم جهانی در قالب گروه‌های تروریستی پ.ک.ک – پ.ی.د – داعش برای پیشبرد پروژه‌های خاورمیانه جدید از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند.

متن کامل »

بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی در خصوص افشا جریان خزنده ضد اخلاقی درحرکت ملی

sample

اؤیرنجی سسی: تاریخ جنبش‌های سیاسی، مملو از تخریب، تهدید، تطمیع، انحراف، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی است که حاکمان و سران هرم قدرت علیه مبارزان طراحی و اجرا می‌کنند.

متن کامل »

اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال»

sample

١- جنبش فدرال دموکرات آذربایجان با توجه به اعتقاد عمیق خود به همبستگی خلق ها در ایران بعنوان جزء و شرط تفکیک ناپذیری از آزادی و دموکراسی در کشورمان همواره ازخواست های دموکراتیک خلق ها دفاع کرده و در این ...

متن کامل »

بیانیه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در خصوص اهانت نشریه فاشیستی طرح نو به ملت ترک

sampleaz

ملت ترک آزربایجان؛ اصحاب رسانه؛ نویسندگان، روشنفکران و وجدان های آگاه؛ فعالین صدیق حرکت ملی آزربایجان؛ باز قلم به مزدان وابسته به محافل نژاد پرست پان ایرانیست ملت ترک آزربایجان را مورد آماج کین و نفرت خود قرار داده و ...

متن کامل »