آخرین مطالب:  

مطالب دسته: بیانیه

بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی در رابطه با تحرکات عناصر فاشیست در تبریز و تهران

ملت شریف آزربایجان

بیانیه جمعی از فعالین در خصوص تحرکات احتمالی هواداران تروریسم در غرب آزربابجان

ملت شریف آزربایجان همان‌گونه که اطلاع دارید، مزدوران امپریالیسم جهانی در قالب گروه‌های تروریستی پ.ک.ک – پ.ی.د – داعش برای پیشبرد پروژه‌های خاورمیانه جدید از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند.

بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی در خصوص افشا جریان خزنده ضد اخلاقی درحرکت ملی

اؤیرنجی سسی: تاریخ جنبش‌های سیاسی، مملو از تخریب، تهدید، تطمیع، انحراف، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی است که حاکمان و سران هرم قدرت علیه مبارزان طراحی و اجرا می‌کنند.

اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال»

١- جنبش فدرال دموکرات آذربایجان با توجه به اعتقاد عمیق خود به همبستگی خلق ها در ایران بعنوان جزء و شرط تفکیک ناپذیری از آزادی و دموکراسی در کشورمان همواره ازخواست های دموکراتیک خلق ها...

بیانیه اعتراضی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان به حضور نیروهای نظامی روسیه در همدان

ملت ترک آزربایجان

بیانیه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در خصوص اعتصابات کارگران کارخانه ترانسفوی زنجان و سکوت معنی دار رسانه های فارسی زبان

محکومیت تخریب مزار شاعر مأذون قشقایی از سوی دیرنیش

اؤیرنجی سسی : تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) با صدور بیانیه‌ای تخریب مزار شاعر ملی ترک، مأذون قشقایی را محکوم کرد.