اؤیرنجی سسی:جمعی از اکراد خارج نشین با همکاری احزاب تروریستی کرد اقدام به تهیه نقشه به اصطلاح کاملا علمی در مورد استان آزربایجان غربی با عنوان استان “اورمیه” کرده اند که سعی در کوردستان معرفی نمایی این استان تورک نشین دارد این نفشه که مشخصا توسط “سلیمان چوکلی” آماده گشته است.

به گزارش اؤیرنجی سسی:این نقشه که پروژه ای بوده که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده و تا پایان ۲۰۱۰ ادامه داشته و در اواخر تابستان ۲۰۱۲ در کشور های  اروپایی و کانادا و استرالیا در حال توزیع است .

در بخش معرفی این نقشه آماده است :”بر اساس مستندات تاریخی خصوصا در عصر زمامداری صفویه‌ بخشی از قبایل و عشایر ترک که‌ متمایز از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و دینی کردها بوده‌اند در منطقه‌ اسکان داده‌ شده‌اند. آخرین مورد از چنین اقداماتی که‌ در طول ۲۰ سال گذشته‌ صورت گرفت اسکان ترکهای« شاغی» بودند که‌ در منطقه‌ دشت شامات واقع در مسیر جاده‌ی مهاباد – میاندوآب سکنی یافتند.”

مهیا کنندگان این نقشه به اصطلاح علمی سعی در مهاجر نشان دادن ترک به منطقه داشته و اکراد را ساکن اصلی این سرزمین “آزربایجان ” معرفی می نمایند . تا آنجا که از به کار بردن استان آزربایجان غربی خوداری و نام استان ” اورمیه یا ارومیه ” را بر آن انتخاب نموده اند .

Social Share Toolbar

1 پاسخ به انتشار نقشه جدید با عنوان ” نقشه‌ی ترکیب ملی و مذهبی استان ارومیه ‌” توسط گروه های تروریستی کرد

پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info