ملت ترک آزربایجان؛ چنانکه مطلع هستید ده ها نفر از فرزندان غیور ملتمان در دفاع از حقوق و سرنوشت ملی مان متحمل زندان های طویل المدت هستند. مبارزان حرکت ملی از اردبیل تا زنگان از کرج تا ماکو از اورمیه تا تیکان تپه برای شکستن بی عدالتی های قضایی و نژادی در زندان ها دست به مقاومت ملی خستگی ناپذیری زده اند.

AMDTسال هاست سعید متین پور با مقاومت سترگ خود تبدیل به سمبل مقاومت ملی در زندان های شوونیسم ارتجاعی شده است. پیشکسوتان حرکت ملی همانند حسن دمیرچی، عزیز پور ولی، حسن ارک و عباس لسانی با مقاومت ملی خود بی دادگاههای نظام را به چالش کشیده اند. جوانان جنبش دانشجویی و جنبش کارگری حرکت ملی بی محابا مقاومت خود را در زندان ها ادامه می دهند تا فرزندان راستین آزربایجان با سرلوحه قرار دادن مقاومت آنها مبارزه ملی را در خیابان های آزربایجان جنوبی تداوم بخشند. حال پنج تن از عزیزانمان از تشکیلات یئنی گاموح به نامهای لطیف حسنی، آیت مهرعلی بیگلو، شهرام رادمهر، بهبود قلی زاده و محمود فضلی که ناعادلانه هر یک به ۹ سال زندان محکوم شده اند، در اعتراض به احکام غیر انسانی سیستم قضایی حاکم دست به اعتصاب غذا زده و با مقاومت مثال زدنی شان صدای اعتراض ملی مان را بلند کرده اند. این عزیزان بیش از دو هفته است مقاومت کم نظیر خود را در حالی ادامه می دهند که با مشکلات عدیده جسمی روبه رو هستند و مسئولین قضایی انواع اجحافها و مظالم را بر آنان و خانواده هایشان روا می بینند.

از سویی می بینیم ارگان های خبری وابسته به سیستم امنیتی نظام برای لجن مال کردن ماهیت مبارزه ملی مان و بسترسازی جهت آغاز سرکوب قهرآمیز علیه مبارزین حرکت ملی اقدام به پخش شایعاتی همچون همکاری فعالین ملی با سازمان مجاهدین خلق و یا اتهاماتی همچون تلاش تجزیه طلبان برای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی اقدام می کنند. این در حالی است این قبیل اقدامات با اصول مبارزاتی حرکت ملی آزربایجان مغایر بوده و این مانورهای بچه گانه و مسخره فقط و فقط نشانگر شدت خباثت و ضد مردمی بودن این محافل می باشد.

در شرایطی که احقاق حق تعیین سرنوشت ملی به نقطه ثقل غالب مبارزان و تشکل های سیاسی حرکت ملی آزربایجان تبدیل شده است بر این باوریم که بدون شک در شرایط حساس کنونی همدلی همه مبارزان رمز پیروزی حرکت ملی خواهد بود. بر ماست است تا در چنین شرایطی به رغم تمامی اختلاف سلیقه ها صفوف حرکت ملی را هرچه مستحکم تر و نفوذ ناپذیرتر کنیم.

در حالی که فعالین حرکت ملی در خارج از آزربایجان جنوبی تلاش دارند صدای اعتراض این عزیزان و سایر زندانیان سیاسی مان را به گوش جهان و مجامع حقوق بشری برسانند ما نیز در داخل اجازه نخواهیم داد که حیثیت بشری انسان آزربایجانی و فرزندان عزیزمان در زندان های شوونیسم خدشه دار شده و حرمت خانواده های عزیز دوستان زندانیمان شکسته شود. در حالی که مقاومت ملی فرزندان آزربایجان در زندان های شوونیسم ادامه دارد ما در بیرون زندان ها مسئولیت جدی و اساسی داریم تا رسالت مبارزاتی خود را به انجام برسانیم.

همه می دانیم که شوونیسم نه تنها به دنبال نابود کردن هویت ملی مان می باشد بلکه تمامی منافع، منابع و ذخایر ملی مان را نیز به قهقرا می کشاند. در کنار ده ها نمونه از نابودی و تاراج ذخایر آزربایجان جنوبی، سرنوشت دریاچه اورمیه برای همه ملت ترک آزربایجان دردناکترین آنها می باشد. شوونیسم از یک سو صدای فرزندانمان را در گلو خفه می کند، از سویی دریاچه اورمیه را نابود می کند و از سویی غرب آزربایجان را تقدیم عناصر تروریست می کند.

ملت ترک آزربایجان؛
ما به عنوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان با اعتراض به احکام غیر انسانی سیستم قضایی نظام حاکم علیه همه فعالین ملی از جمله اعضا کادر رهبری تشکیلات یئنی گاموح به سران حکومتی و قضایی هشدار می دهیم ملت و فعالین ملی آزربایجان به سرنوشت این عزیزان بی تفاوت نبوده و نخواهد بود.

در آستانه شهریور ماه که سالگرد اعتراضات به خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد ما به سران حکومتی هشدار می دهیم که بیش از این آزار و اذیت زندانیان سیاسی مان را تحمل نخواهیم کرد. مقامات حکومتی یقین بدانند هر یک از فعالین ملی به صدای اعتراض این برادرانمان تبدیل خواهد شد و چنانکه در روزهای اخیر خیابان های آزربایجان شاهد رساندن صدای برادرانمان شده است در صورتی که این رویه ادامه یابد با نزدیک تر شدن سالگرد اعتراضات شهریور ماه خیابان های آزربایجان جنوبی را به صحنه اعتراض علیه خشکاندن دریاچه اورمیه و دفاع از زندانیان سیاسی و اعتراض به حضور عناصر تروریست در غرب آزربایجان خواهیم نمود.

در پایان هشدار می دهیم یا به آزار و اذیت زندانیان سیاسی آزربایجان پایان دهید یا منتظر اعتراضات سراسری ملت ترک آزربایجان باشید.

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان
آزربایجان جنوبی
۰۷/۰۵/۱۳۹۲

Social Share Toolbar
پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info