اؤیرنجی سسی: ماموران امنیتی از تحویل پیکر محمد قنبری به خانواده وی ممانعت به عمل می آورند و اعلام کرده اند که وی هنوز زنده است.با وجود اینکه بیمارستان مطهری برگه گواهی فوت محمد قنبری را صادر کرده بود

محمد قنبری روز شنبه مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت اهل حق در ایران خود سوزی نمود

محمد قنبری روز شنبه مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت اهل حق در ایران خود سوزی نمود

به گزارش گزارشگران اؤیرنجی سسی ،ماموران امنیتی از تحویل پیکر وی خودداری کرده و از مشاهده پیکر او توسط خانواده و نزدیکانش به بهانه ی زنده بودن او جلوگیری به عمل می آورند.بنا به اخبار بدست آمده از پیروان دین اهل حق که از دیشب در مقابل بیمارستان مطهری تجمع کرده اند

پزشکان بیمارستان اعلامکرده اند که وی فوت کرده اما با این وجود مامورا امنیتی اعلام کرده اند با وجود سوختگی بالای ۹۰ درصد وی با شوک الکتریکی احیا شده و هنوز هم نفس میکشد.

با این اوصاف و طبق کرده های گذشته ماموران امنیتی هدف جلوگیری از برگزاری مراسم برای محمد قنبری است.

البته لازم به ذکر است که در چند روزی که حسن رضوی دیگر پیرو دین اهل حق که دست به خود سوزی زده بود با عدم رسیدگی در بیمارستان مواجه شده بود و ماموران امنیتی به اطرافیان وی گفته بودند که در صورت تجمع در بیمارستان حسن رضوی بالاجبار از بیمارستان ترخیص خواهد شد.

لازم بذکر است خانواده محمد قنبری آماده برگزاری مراسم تشیع جنازه وی در روز سه شنبه ۸ مردادماه می شوند

Social Share Toolbar

1 پاسخ به ممانعت از تحویل پیکر محمد قنبری اهل حق آزربایجانی که مقابل مجلس خود سوزی نمود

پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info