اؤیرنجی سسی: پس از افشاگری سایت اؤیرنجی سسی در باب فروش زمین لشکر ۶۴ اورمیه به صادق محصولی و انحلال لشکر آزربایجان، سایت ندای ارومیه از سایت های وابسته به استانداری آزربایجان غربی در واکنش بدین افشاگری شروع به مهمل بافی نمود.

پس از انتشار این مهمل بافی های سایت ندای ارومیه سایت اؤیرنجی سسی پاسخ مقتضی را در خروجی سایت خود قرار داد. اما متاسفانه این عزیزان1 همچنان با پافشاری بر تحجر خود در آخرین اقدام، در واکنشی هیستیریک به جای شفاف سازی رویدادهای اتفاق افتاده که خویش از آن نیک آگاه هستند دگرباره به مهمل بافی روی آورده وبا الفاظی چون ضد انقلاب، پان ترک، هرزپراکن و دشمنان قسم خورده ی انقلاب سایت اؤیرنجی سسی را مخاطب قرار داده اند. سایت اؤیرنجی سسی این عزیزان را دعوت به رعایت ادب و اخلاق حرفه ای می نماید تا بواسطه ی آن این عزیزان بتوانند غبار دروغ پردازیهای بزرگان خود را ا دیدگان خود شسته و به آغوش ملت آزربایجان بازگردند.

Untitledندای اورمیه می نویسد :” سایت ندای ارومیــــه یکی از سایت های وابسته به دولت احمدی نِژاد است که سال گذشته کار خود را با یک تیم مدیریتی زیر نظر استاندار آذربایجان غربی آغاز کرد! ” این در حالی است این جمله به هیچ وجه در متن اخبار منتشر شده اؤیرنجی سسی نبوده است . حال نباید در صداقت دوستان که اقدام به جعل خبر و ساختن دروغ می نمایند شک نمود ؟

این سایت زمانی اقدام به جوابیه ها نموده است که سایت اؤیرنجی سسی در خبر حذف نام لشکر ۶۴ از سر درهای آن نوشت که به دلیل حفظ امنیت منابع خبری خود در نیروهای نظامی و انتظامی از افشای اسناد بسیار محرمانه ای که در اختیار اؤیرنجی سسی می باشد خود داری خواهد نمود .

Social Share Toolbar
پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info