اؤیرنجی سسی: انجمن آذر جمعیت در سوئد با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم نمودن صدور احکام سنگین علیه رهبران ” یئنی گاموح” از اعتصاب غذای آنان پشتیبانی نمود.

جمعیت آزر سویدنسخه ای از این بیانیه که به سایت اؤیرنجی سسی ارسال گردیده است ، آمده : بنابه خبرهای گزارشی در مطبوعات پنج تن از رهبران تشکیلات یئنی‌گاموح، آقایان دکتر لطیف حسنی، مهندس محمود فضلی، آیت مهرعلی‌بیگلو، بهبود قلیزاده و مهندس شهرام رادمهربخاطر اعتراض به حکم سنگین خود شروع به اعتصاب غذا نموده‌اند.

با اینکه تشکیلات یئنی‌گاموح فعالبت خود را درچهارچوب حقوق مدنی وجمهوری اسلامی تنظیم کرده است شورای مرکزی تشکیلات یئنی‌گاموح دی ماه سال ۱۳۹۱ توسط مامورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند و سپس هر کدام به  ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

  ما انجمن آذر جمعیت در سوئد احکام سنگین به فعالان نامبرده را محکوم میکنیم و پشتیبانی خود را از اعتصاب غذای آنهااعلام  میکنیم

 جمعیت آذر

دکتر مناف سببی

Social Share Toolbar
پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info