اؤیرنجی سسی:نیروهای اطلاعاتی روز یکشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٢ حسن ناصری ۳۵ ساله فرزند علی متأهل دارای سه فرزند ساکن کوی خزامی شهر احواز، را دستگیر و به مکان مجهولی منتقل کرده اند.

حسن ناصریبنا به گزارش ارسالی کریم دحیمی فعال حقوق بشر احواز به اؤیرنجی سسی، حسن ناصری بدلیل گرایش به مذهب اهل سنت و فعالیت وی در زمینه مذهبی توسط اداره اطلاعات احواز دستگیر شد.قابل ذکر است، که نیروهای امنیتی ده ها نفر از شهروندان عرب را به علت تغییر مذهب و اعتقاد به مذهب اهل سنت را دستگیر و بعد از محاکمه روانه زندان کرده اند.

در چند سال اخیر، مقامات امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی ایران از افزایش گرایش به مذهب اهل سنت در بین شهروندان عرب ابراز نگرانی کرده و برای جلوگیری از گسترش این مذهب افراد دستگیر شده را با اتهامات واهی همچون ارتباط با سرویس ها اطلاعاتی کشورهای عربی ، نشر اندیشه وهابیت و بر هم زدن امنیت کشور محاکمه کرده اند. بر أساس آماری که شیعه آنلاین روز گذشته أعلام کرده از ابتدای سال ١٣٩٢ در طی چهار ماه ۲۵۰۰ نفر فقط از شهر احواز و حومه آن به مذهب اهل سنت ( به قول آنها وهابیت) پیوستند.

Social Share Toolbar
پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info