اؤیرنجی سسی:مجلهٔ مهرنامه در آخرین شمارهٔ خود مصاحبه ای از سیدجواد طباطبایی منتشر نموده است که در آن ملت آذربایجان به شدیدترین وجه ممکن مورد اهانت قرار گرفته است.  سیدجواد طباطبائی در این مصاحبه، پا را از تمامی حدومرزهای موجود در ادب فراتر نهاده  و ملت آذربایجان را با الفاظی رکیک و توهین آمیز تحقیر کرده و در کنار آن فعالین حرکت ملی آذربایجان را افرادی نادان نامیده است.

این توهین های سیدجواد طباطبایی و درج آن در نشریهٔ مهرنامه امر تازه ای نیست و بارها شاهد چنین اهانت هایی از سوی نویسندگان پان فارس و نژادپرست بوده ایم. با این وجود در این برهه ای کهjjj ریاست جمهوری ایران از محمود احمدی نژاد به عنوان نمایندهٔ جریان رادیکال اصول گرایی به حسن روحانی نمایندهٔ جریان معتدل حکومتی در حال انتقال می باشد و جریان اصلاح طلبی که پس از انتخابات سال ۸۸ از دایرهٔ قدرت اجرایی کنار گذاشته شده بود و زمزمه هایی موجود می باشد که با روی کار آمدن حسن روحانی امکان بازگشت برخی از چهره های اصلاح طلب به قدرت وجود دارد این چنین اظهار نظرهایی از سوی نزدیکان این جریان که مجلهٔ مهرنامه نیز در چارچوب آن می گنجد تنها سبب کاهش جایگاه بیش از پیش پیشروان این طیف سیاسی خواهد شد و دگرباره ملت آذربایجان را بر این دیدگاه خود مصمم تر خواهد نمود که هرگونه جریان مرکزمحور در ایران در مبحث مسئلهٔ ملل سوای شعارهایی که سر می دهند دارای نگاهی نژادپرستانه می باشند که هرگونه جفا به ملت آذربایجان را حق خود می دانند.

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به واسطهٔ این بیانیه اعتراض خود به درج سخنان سیدجواد طباطبائی در مجلهٔ مهرنامه را بیان داشته و خواستار عذرخواهی این مجله و درج پاسخ های داده شده به سخنان سیدجواد طباطبائی هستیم.

جمعی از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل

۱۶/۴/۱۳۹۲

منبع: ساوالان پورت

Social Share Toolbar

2 پاسخ به بیانیهٔ جمعی از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در محکومیت مصاحبه ٔ اخیر مجلهٔ مهرنامه با سیدجواد طباطبائی

  • dd می‌گوید:

    قوانین زیادی در مورد حق تدریس به زبان محلی و … وجود دارد و اجرا نمی شود. بطور جد از نمایندگان مجلس بخواهیم تا پیش نویس قانون توهین به اقوام را تهیه کنند.

  • ناشناس می‌گوید:

    ببخشید شما از کدوم مجلس ونمایندگانش حرف می زنید مجلسی وجود ندارد همه حکومت بدست پان فارس است چاره درد ما فقط وفقط بالا بردن شعور ملی مان و ایجاد وحدت بزرگ برای بدست آوردن استقلال اذربایجانمان ا ز دست این رژیم راسیسمی وشونیزمی واستعمارگر.

پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info